Soler Naharro

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand

Advocat accident de tràfic. Com percebre la màxima indemnització

Indemnitzacions per accident de trànsit a Barcelona. Catalunya, Girona, Lleida.

Contacte amb advocats especialitzats en accidents de circulació

 

Quant vostè o algú dels seus es ve desgraciadament embolicat en un accident de circulació, el primer pas a segur es posar-se en contacte amb lletrats especialitzats. Intenta evitar advocats generalistes mancades d’experiència en el sector.

Per desgracia, quant els accidents es produeixen, ja es tard per posar-hi remei. Soler Naharro l’ajudarà en tots els tràmits que s’han de seguir desprès d’un sinistre, amb l’objecte de reclamar totes les compensacions legals. Estem acostumats a tractar amb clients que travessen moments difícils, comprenem la seva situació i la manegem amb un tracte senzill però sobretot molt humà.

Treballem per aconseguir el total, just i màxim rescabalament de tots els danys soferts pel nostre client dins del marc que circumscriu el Reial Decret Legislatiu 8/2004 de 29 de octubre per el que s’aprova el text refós de la llei sobre responsabilitat civil i assegurança de circulació de vehicles a motor, aplicable a totes les indemnitzacions conseqüència d’accidents de tràfic. Encara que existeixen barems establerts al respecte, hi ha molt feina a fer per a que aquest s’apliquin correctament. És molt recomanable començar com mes aviat millor, d’aquesta manera s’evitaran errors que podrien complicar el cas. 

Confiem plenament amb el nostre treball

I per aixó només cobrem quant els nostres clients cobra. Indemnitzacions per accidents de circulació.

La indemnització que pot correspondre com lesionat en accident de circulació comprendrà tots o alguns del següents conceptes:

 

Danys Corporals


Indemnizaciones por daños corporales en accidentes de tráfico.Lesions, seqüeles, danys morals i danys morals familiars, possible invalidesa, en diferents graus, per el treball habitual o qualsevol tipus de treball.

Danys materials


Daños Materiales. Cobrar indemnización por accidente traficoReparació de vehicles i sinistre total, prejudicis econòmics i despeses varies en relació amb l’accident.